reacties

Op de volgende pagina’s vindt u enkele reacties van nabestaanden.

Dit alles was voor ons erg waardevol en hielp in het verwerken van het verdriet…

 

In het najaar van 2019 heeft Ivonne mijn moeder en mij begeleid bij het afscheid van mijn vader. In de voorbesprekingen toonde Ivonne zich oprecht geïnteresseerd in het verhaal van mijn vader (en ons). Ze had bij die besprekingen een mooie balans tussen luisteren en vragen stellen; tussen aandacht voor het verdriet van dat moment en aandacht voor de herinneringen. Samen met Ivonne vonden we typerende anekdotes en verhalen die woorden gaven aan het leven van mijn vader.

 

Ivonne heeft de uitvaart op basis van de voorbesprekingen voorbereid en afstemming gezocht. Wat me in het bijzonder nog is bijgebleven, is de prettige manier waarop Ivonne de regie nam en zowel het proces van de uitvaart (op hoofdlijnen en in details) als de inhoud voor ogen hield. Ivonne toonde zich flexibel in haar rol: als we hadden gewild, hadden mijn moeder en/of ik ook een deel van de uitvaart kunnen spreken. Omdat Ivonne ons vooraf zoveel vertrouwen gaf, hebben we de uitvaart uit handen kunnen en willen geven.

 

Bij de dienst werd dankzij Ivonne’s betrokkenheid een mooi beeld geschetst van mijn vader dat voor de verschillende aanwezigen erg herkenbaar was. Uit haar voordracht –  zeer inlevend en soms met gepaste humor – bleek hoe goed zij ons had leren kennen. Ivonne heeft de uitvaart echt gedragen en daarmee voor mijn moeder, mijn gezin en mijzelf ruimte gegeven om op dat moment uitsluitend bezig te zijn met afscheid nemen. Ivonne voelde steeds goed aan wat wij nodig hadden. Dit alles was voor ons erg waardevol en hielp in het verwerken van het verdriet.

Danielle de Laat-van Amelsfoort, januari 2020.

Terugkijkend op de crematie van haar vader, die plaatsvond in Crematorium Tilburg, in samenwerking met uitvaartverzorger Willem Fleskens (Dela).

» kies een pagina: 1 2